Brouwer Biocentrale BV beschikt over opslag hallen waarin de houtsnippers/a-hout opgeslagen kunnen worden. Hier is voor gekozen om zo het aantal transportbewegingen zo veel mogelijk te beperken. Het hout kan nu gelijk van de productielocatie naar onze opslag hallen gereden worden. Bijkomend voordeel is dat de houtsnippers natuurlijk gedroogd worden in de hallen. Hierdoor ontstaat er een constant vochtgehalte wat belangrijk is voor de verbranding.

A-hout wordt ook verwerkt in onze verbrandingscentrale. Dit is schoon hout wat onder andere afkomstig is van pallets. Wij hebben ook de mogelijkheid om het hout te shredderen.

Een weegbrug is aanwezig zodat vrachten gelijk gewogen kunnen worden bij binnenkomst.

Mocht u houtsnippers of A-hout willen leveren aan Brouwer Biocentrale BV dan kunt u contact opnemen met Allard Brouwer.
Tel. 06-38596392 of stuur een e-mail naar inkoop@brouwerbiocentrale.nl

Brouwer Biocentrale BV beschikt over het certificaat NTA 8080. Houtsnippers worden ingekocht bij leveranciers onder de norm NTA 8080.

Wat houdt de NTA 8080 norm in ?
Better Biomass is een internationaal certificatiesysteem voor vaste, vloeibare en gasvormige biomassa. Het Better Biomass-certificaat wordt gebruikt om de duurzaamheid van biomassa voor energie, brandstoffen en bio-based producten aan te tonen. De onderliggende duurzaamheidscriteria zijn opgezet door een breed samengestelde werkgroep met vertegenwoordigers van marktpartijen, overheid en maatschappelijke organisaties, en gepubliceerd in de norm NTA 8080. De criteria bevatten belangrijke waarden voor natuur, milieu en maatschappij (People, Planet, Profit).
Better Biomass wordt beheerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut, lid van CEN en ISO. NEN is internationaal geaccrediteerd als schemabeheerder en certificatieaudits worden uitgevoerd door onafhankelijke, geaccrediteerde certificerende instellingen (CI’s).
Bron: http://www.betterbiomass.com/nl/

Statement houtige biomassa verbranding
Klara Energy Systems heeft een interessant artikel geplaatst over de feiten van het verbranden van biomassa. In de onderstaande link wordt u doorverwezen naar dit artikel.
statement_houtige_biomassaverbranding_a4.pdf